Dominika Kostrubiec
Oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera, psychomotoryk, terapeuta ręki.

Justyna Kowalik
Pedagog specjalny, tyflopedagog, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta.

Robert Lasota
Fizjoterapeuta, terapeuta PNF stosujący elementy metody SI

Urszula Niewiarkiewicz-Głąb
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, ukończona terapia psychopedagogiczna, terapeuta ręki, surdopedagog, logopeda, w trakcie – poszerzania kwalifikacji w zakresie neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną

Marzena Okapiec
fizjoterapeuta, logopeda i oligofrenopedagog. Specjalista komunikacji alternatywnej, w pracy stosuje elementy integracji sensorycznej. Uwielbia  wspierać  osoby w spektrum autyzmu, koncentrując się głównie na rozwijaniu relacji i samoświadomosci. Obecnie- psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Danuta Rabuczewska-Łozowska
psycholog kliniczny

Mariola Sitarz
ukończyła studia magisterskie z zakresu terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, surdopedagog.

Patrycja Smolak
Psycholog, terapeuta zajęciowy.

Marlena Szurgot
Surdologopeda, neurologopeda.