Rytmika

Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez Panią wicedyrektor- Dorotę Górniak. Rytmika odbywa się raz w tygodniu i zawsze jest ciekawa, pełna wrażeń i dobrej zabawy.Spójrzcie sami:)