Numer postępowania PPI-51.270.1.2019

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków
w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu przy ul. Jana Bytnara „Rudego” 1