Numer postępowania PPI-51.271.1.2020

Nazwa zamówienia: Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków
w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu przy ul. Jana Bytnara “Rudego” 1

„Rozstrzygnięcie postępowania”