Profilaktyka przez sport

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu wraz z Urzędem Miasta Opola zaprasza na
otwarte i bezpłatne warsztaty dla rodziców przedszkolaków „PROFILAKTYKA PRZEZ
SPORT”, które odbędą się w Przedszkolu Publicznym nr 51 w dniu 09.09.2019
(poniedziałek) o godzinie 15.30

Warsztaty edukacyjno – profilaktyczne „Profilaktyka przez sport” są skierowane do rodziców
przedszkolaków, którzy szukają inspiracji i wiedzy, jak być świadomym i odpowiedzialnym
rodzicem dla swoich dzieci.
Więcej informacji można uzyskać u prowadzącego warsztaty Pana Tomasza Bardjana tel
608 065 311 lub w sekretariacie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu tel. 77/453
67 55 oraz drogą mailową sekretariat@mos.opole.pl
Polecamy i zachęcamy do uczestnictwa każdego rodzica!!!