Pozytywna dyscyplina

Zachęcamy do śledzenia gazetki w naszej szatni, na której można m.in. poznać karty “pozytywnej dyscypliny” – skrótowo opisane wybrane strategie i techniki wymienionej metody. Karty są co pewien czas wymieniane. W pracy z dziećmi na grupie również wykorzystujemy wybrane techniki, sposoby postępowania. Chcemy uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych i pozytywnego zachowania w przedszkolu i poza nim. Uczyć radzić sobie w konstruktywny sposób z mnóstwem wyzwań, które napotykają każdego dnia oraz wykorzystywać nieodpowiednie zachowanie jako okazję do uczenia się życiowych kompetencji. Więcej ciekawych informacji można wyczytać w serii książek “Pozytywna Dyscyplina”. Zachęcamy do lektury.