Lis i Bocian

Po obejrzeniu bajki możemy chwilę o niej porozmawiać.
Pytania pomocnicze:
– O kim była bajka?
– Na co Lis zaprosił Bociana?
– Dlaczego Bocian nie mógł spać?
– Jak Bocian potraktował Lisa?
– Czy Lis zrozumiał lekcję Bociana?

Bajka może być inspiracją do wykonania bociana- technika dowolna.