Kodujemy… :-)

Pszczółki bardzo lubią zajęcia z kodowania, podczas których rozwijają nie tylko myślenie logiczne ale także swoje zdolności matematyczne i orientację w przestrzeni.