Easy-Peasy

W tym roku w grupie Skrzaty realizowany jest program własny z języka angielskiego “Easy-Peasy”.Celem głównym programu jest poszerzanie słownictwa w oparciu o realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oswajanie dzieci z melodia jezyka,elementarnym poznaniu kultury krajów,w których język angielski jest jezykiem dominujacym. Skrzaty bardzo chętnie uczą się nowych piosenek,słów a przy okazji świetnie się bawią:)