Dbam o siebie i o środowisko

Drodzy Rodzice,

W tym tygodniu nasze Skrzaciki bardzo się napracowały. Przez ostatnie dni zajmowaliśmy się tematem dbania o zdrowie i środowisko. Dzieci utrwaliły nazwy części ciała człowieka i zapoznały się z najważniejszymi organami wewnętrznymi, takimi jak m.in. mózg, płuca, serce. W ramach pracy plastycznej dzieci wykonały “zdjęcie rentgenowskie” 😉 swoich rączek:

Dogłębniej zajęliśmy się tematem zmysłów człowieka, wykorzystywaliśmy do tego kilka różnorodnych doświadczeń. Poznaliśmy w ten sposób działania i funkcję wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Niezwykle ważne w tym kontekście było uwrażliwienie dzieci na osoby niepełnosprawne. Dzięki rozmowom, a także kilku ćwiczeniom, podczas których dzieci wcielały się w rolę osób niewidomych czy niesłyszących, zrozumienie dla osób niepełnosprawnych będzie znacznie większe. Stymulując zmysł dotyku dzieci zrobiły, metodą wydzieranki, kotka:

Ten tydzień był dla nas ważny, ponieważ dzieci podczas wielu zabaw i gier edukacyjnych zapoznały się z pierwszą literą – O i liczbą – 1. Aby pomóc dzieciom w zapamiętaniu nowej litery, zachęcamy do wspólnych zabaw, np. w wyszukiwanie i kolorowanie liter O, o w gazetach, a także szukanie słów rozpoczynających się, zawierających w środku i na końcu głoskę o. W celu lepszego zapamiętania kształtu poznanej literki i liczby, dzieci wykonały polisensoryczne prace – kolorowymi kwadracikami wypełniły szablon literki O, a plasteliną szablon liczby 1.

Pozdrawiamy 🙂