Przedszkolny hol

Sala gimnastyczna

Sala WWRD

Sala doświadczania świata

Gabinet logopedyczny

Gabinet psychologa

Sala integracji sensorycznej