Elżbieta Dobrowolska
Arteterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener marki Sensoplastyka, trener TUS II st.;  Absolwentka pedagogiki o specjalności Kształcenie Wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym oraz teologii katechetyczno-pastoralnej;

Dominika Kostrubiec
Oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera, psychomotoryk, terapeuta ręki.

Justyna Kowalik
Pedagog specjalny, tyflopedagog, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta.

Robert Lasota
Fizjoterapeuta, terapeuta PNF stosujący elementy metody SI

Urszula Niewiarkiewicz-Głąb
Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, ukończona terapia psychopedagogiczna, terapeuta ręki, surdopedagog, logopeda, Absolwentka studiów podyplomowych: neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną

Marzena Okapiec
fizjoterapeuta, logopeda i oligofrenopedagog. Specjalista komunikacji alternatywnej, w pracy stosuje elementy integracji sensorycznej. Uwielbia  wspierać  osoby w spektrum autyzmu, koncentrując się głównie na rozwijaniu relacji i samoświadomosci. Obecnie- psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.

Danuta Rabuczewska-Łozowska
psycholog kliniczny

Mariola Sitarz
ukończyła studia magisterskie z zakresu terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, surdopedagog.

Patrycja Smolak
Psycholog, terapeuta zajęciowy.

Marlena Szurgot
Surdologopeda, neurologopeda.