Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51

ul. Jana Bytnara „Rudego” 1

45-265 Opole

tel.  77 455 58 58
kom. 606 293 682

e-mail: ppi51@ppi51.opole.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pani Adriana Winiarska

e-mail: iod@cuw.opole.pl