Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51   w Opolu,
jest położone w centrum osiedla AK (dawny ZWM), otoczone dużym ogrodem zieleni.

Najważniejsze w naszym przedszkolu jest, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie. Pragniemy by wśród dzieci zdrowych mogły również przebywać dzieci „specjalnej troski”, aby postawa zrozumienia, akceptacji, tolerancji i miłości stawały się chlebem powszednim życia naszej placówki.

01.09.1983r., to dzień gwaru i hałasu w wielu placówkach przedszkolnych. Nasze przedszkole pomimo wcześniejszych planów, nie było jeszcze gotowe. Zatrudnieni nauczyciele i personel techniczny z Panią Dyrektor Marią Milejską na czele, mocno pracowali, aby od 15.09.1983 r. otworzyć pierwsze dwa oddziały dla 50 dzieci. Spiętrzenie prac było ogromne i dzięki temu 03.10.1983r. placówka ruszyła pełną parą. Był to dzień oficjalnego otwarcia Przedszkola Publicznego Nr 51 w Opolu. Zostało otwarte 8 oddziałów, które zaplanowane było dla 200 dzieci.

Przedszkole odwiedzało wiele delegacji zagranicznych, wówczas było ono największą placówką przedszkolną w Opolu.

X 1984 r. – delegacja ze Szwecji

XI 1984 r. – delegacja z Niemiec

V 1985 r. – delegacja z Francji

X 1986 r. – delegacja z Niemiec

XII 1993 r. – goście z Korei

III 1994 r. – delegacja z USA

XI 1994 r. – delegacja z USA

IX 1995 r. – delegacja z Finlandii

IV 1998 r. – delegacja z Nadrenii Palatynatu – Niemcy

XI 1998 r. – goście z Holandii państwo M.L.Cremers

XII 1998 r. – goście z Holandii państwo M.L.Cremers

X 1999 r. – delegacja z Alytusa – Litwa

 Delegacja z Niemiec

Delegacja z Holandii

Delegacja z Litwy

Delegacja z Litwy

08.X 1993 r. – uroczyście obchodziliśmy 10-lecie naszego przedszkola. Oficjalne obchody zakończyły się wspólną zabawą z gośćmi i rodzicami na przedszkolnym festynie.

  

17 X 2001 r.  – odbyła się Konferencja z okazji 5-lecia oddziałów integracyjnych w naszym przedszkolu. Honorowy patronat nad konferencją objęła mgr Jadwiga Bogucka – konsultant ds. integracji CMPPP MEN  w Warszawie.

Od 01.09.1996 r. w przedszkolu realizowany jest program autorski dyrektor Ligii Katolik – Integracja – szansą wychowania nowego pokolenia”.

W pierwszym roku wdrażania programu w placówce zaczęły funkcjonować dwa oddziały integracyjne, w których znalazły miejsce dzieci zdrowe i 10 dzieci „specjalnej troski”. Dzięki ogromnemu wkładowi pracy pracowników przedszkola i pełnej akceptacji władz miasta rozpoczął się w naszym mieście proces kształtowania integracji na poziomie przedszkolnym.

Wieloletnia praca nad wdrażaniem, popularyzowaniem integracji została uwieńczona ogromnym sukcesem jakim było wpisanie naszego p-la na Krajową Listę Liderów Integracji w Polsce

Od 01 września 2001 r. nasze przedszkole otrzymało status Przedszkola Integracyjnego.