Zajęcia WWRD z Rodzicami Przedszkolak nigdy się nie nudzi! 🙂 VII spotkanie w ramach współpracy z Rodzicami zespołu WWRD Serdecznie zapraszamy dzieci uczęszczające na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w naszym przedszkolu wraz z Rodzicami na zajęcia ruchowo – muzyczno – plastyczne oraz …

Dziękujemy

Szanowni Rodzice!
Serdecznie dziękujemy Państwu za okazaną wyrozumiałość, życzliwość i wiele ciepłych słów. Czas strajku był dla nas wszystkich trudnym okresem.
Dzięki wsparciu Państwa, a także Dziadków i wielu przyjaznych osób mogliśmy walczyć o lepszą przyszłość edukacji Tych, którzy są dla nas najważniejsi – naszych Dzieci. Dziękujemy, że mogliśmy na Państwa liczyć. 
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Dyrekcja wraz z całym zespołem pracowników.

Strajk nadal trwa!

Informuję, że od 23.04.2019 r. (wtorek) istnieje nadal możliwość przyjęcia dzieci na jeden oddział
(20 dzieci w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych). Opiekę zapewnia jedynie dyrekcja, która jednocześnie pełni funkcje kierownicze.
Proszę o kontakt telefoniczny (nr 77 455 58 58 lub 606 293 682) Rodziców, którzy są w sytuacji  wyjątkowo trudnej  i nie są w stanie zapewnić dalszej opieki dziecku w przyszłym tygodniu.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za okazywane wsparcie i zrozumienie.

Z poważaniem dyrektor Marzena Stefanko.