Pracownicy Straży Miejskiej z wizytą u Stokrotek

12 października 2018r. Stokrotki gościły pracowników Straży Miejskiej. Stokrotki dowiedziały się jak ważną                   i odpowiedzialną funkcję pełnią pracownicy Straży Miejskiej i co należy do zakresu ich obowiązków. Podczas spotkania Strażnicy Miejscy rozmawiali ze Stokrotkami na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, przypomnieli o zasadach przechodzenia przez jezdnię, a następnie zaprosili do wspólnej zabawy. Każda Stokrotka odgrywała rolę pieszego lub poruszającego się na drodze samochodu, utrwalając  bardzo ważne wiadomości,               o których należy pamiętać będąc uczestnikiem ruchu drogowego.