Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Nasza grupa bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”.  Dzieci poznają historię państwa polskiego, symbole narodowe, tradycje, zwyczaje, obrzędy ludowe, tańce i potrawy.